Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel yakîn. HİCR-99
Ve ölüm gelip çatıncaya dek Rabbine ibâdet et.