Men lâ yerhamunnâse lâ yerhamuhullah. (Allah, insanlara acımayana merhamet etmez.) Hamid Aytaç