Men câle, nâle (Kim ararsa, ulaşır.) Hattat Muhammed Öz