Lâ yeşba’ul mu’minu duvne carihî. (Mümin, komşusu aç dururken karnını doyurmaz.) – Hasan Çelebi