Kim, bir kardeşinin sıkıntısını giderirse,
Allah ta onun kıyamet sıkıntılarından mühim birini giderir.
(Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58)