Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.

Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.