El-hubbu min şiyemil-kiram. (Sevgi, değerli insanların şiarıdır. –
Love is the aim of the precious people.)