Âfetu's semâhi elmennu. (Hadis-i Şerif) "Cömertliğin âfeti başa kakmaktır."

Âfetu’s semâhi elmennu.
(Hadis-i Şerif)
“Cömertliğin âfeti başa kakmaktır.”